Logo szkoleń Microsoft Access + Język SQL Microsoft Access + Język SQL Access Podstawy

Szkolenie Access Podstawy

Jeżeli chciałbyś używać programu Microsoft Access, szkolenie to dostarczy Ci umiejętności pozwalających na stosowanie baz danych dla własnych celów. Nauczysz się jak tworzyć tabele, jak wpisywać do nich informacje poprzez formularze, jak uzyskiwać odpowiedzi na interesujące Cię pytania za pomocą kwerend, jak drukować informacje na raportach.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Access Podstawy

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
8 Maja - 10 Maja 2024 On-line 790 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Konstruowanie tabel

Ogólne zasady rządzące tworzeniem baz danych, tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel oraz za pomocą widoku projektu. Definiowanie pól (kolumn) w tabelach, stosowanie prawidłowych typów danych: liczby, tekst, data, czas, wartości logiczne. Stosowanie reguł poprawności, formatów oraz masek wprowadzania. Do czego służy klucz podstawowy, klucze na jednym oraz wielu polach. Łączenie tabel za pomocą relacji.

Formularze

Poruszanie się po formularzach, przeglądanie, wprowadzanie, modyfikacja oraz kasowanie danych za pomocą formularzy. Wyszukiwanie danych za pomocą formularzy, sortowanie danych na formularzu, dodawanie filtra do formularza. Tworzenie prostych formularzy za pomocą kreatorów oraz za pomocą narzędzi do projektowania. Najważniejsze właściwości formularza. Stosowanie formantów do upraszczania wprowadzania danych do formularza - pole kombi, pole listy, pola wyboru, przyciski opcji. Konfigurowanie wyglądu formularza.

Raporty

Korzystanie z raportu, sekcje raportu, obiekty mogące znaleźć się w raporcie (podraporty, grafika, zdjęcia). Prawidłowa definicja kwerendy służącej jako źródło raportów, kwerendy z parametrami. Tworzenie prostych raportów opartych o tabele lub kwerendy za pomocą kreatorów oraz narzędzi do konstrukcji raportów, podsumowania oraz grupowanie danych. Sekcje raportów (nagłówek, szczegóły, stopka, grupy), Podstawowe właściwości raportu - czcionka, wymiary, określanie ustawień strony raportu.

Kwerendy

Tworzenie kwerend za pomocą siatki kwerendy, praca na siatce kwerendy: dodawanie i usuwanie tabel, tworzenie relacji pomiędzy tabelami w kwerendzie. Stosowanie kwerend wybierających do uzyskiwania informacji z jednej oraz wielu tabel w bazie danych, kryteria w jednym polu, złożone kryteria na wielu polach, stosowanie warunków złożonych (Between .. And, Or, And). Kwerendy wybierające z podsumowaniami, kwerendy krzyżowe. Wykorzystywanie parametrów w kryteriach kwerendy, ustawianie typu danych parametrów. Podstawowe kwerendy akcji (zmieniających informacje w bazie danych).

Dane zewnętrzne

Dołączanie tabel z innych baz danych programu Microsoft Access, z plików Microsoft Excel. Importowanie danych zewnętrznych zawartych w plikach tekstowych, plikach programu Microsoft Excel lub plikach HTML. Eksportowanie danych w różnej postaci (Excel, PDF). Tworzenie listów seryjnych w edytorze Microsoft Word.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Access Podstawy

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl