Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel Wizualizacja Danych

Szkolenie Excel Wizualizacja Danych

Prawidłowa wizualizacja danych jest równie ważna jak ich wartości. Szkolenie skupia się na kwestiach prawidłowej prezentacji danych biznesowych w postaci tabelarycznej, tabel przestawnych oraz wykresów. Poruszane są zarówno kwestie reguł poprawnego prezentowania danych (czytelność, formaty, kolory) jak też kreatywne użycie tabel przestawnych do prezentacji.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel Wizualizacja Danych

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
20 Listopada - 22 Listopada 2024 On-line 990 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Tabele i tabele przestawne

Użycie funkcjonalności tabeli (Formatuj jako tabelę) do upraszczania formatowania. Tworzenie własnych stylów formatowania. Prawidłowe użycie formatów walutowych i księgowych w celu poprawienia czytelności danych. Zasady prawidłowego użycia kolorów (koło barw). Złożone grupowanie danych w tabeli przestawnej (teksty, daty, liczby), wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy. Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele. Formatowanie tabel przestawnych (style), użycie formatów niestandardowych oraz warunkowych w tabelach przestawnych. Opcje tabeli przestawnej, pokazywanie błędów i wartości zerowych.

Złożone formaty

Formatowanie niestandardowe liczb: znaki stosowane w formatowaniu niestandardowym (0, #, dmr, ?, @), sekcje w formacie niestandardowym. Tricki związane z formatami niestandardowymi: powtarzanie tekstów, zaokrąglanie do tysięcy, niestandardowe odstępy, ukrywanie wartości. Stosowanie funkcji w formatowaniu warunkowym: jak dynamicznie zmienić reguły formatowania warunkowego (np. sprawdzanie wartości sąsiednich komórek). Graficzne formaty warunkowe (paski danych, ikony, kolory) i ich niestandardowe opcje. Koordynacja wielu formatów warunkowych na jednym obszarze.

Prawidłowe użycie wykresów

Zasady rządzące prawidłową wizualizacją danych finansowych i biznesowych. Właściwy dobór typu wykresu do danych, wykresy kolumnowe, liniowe, kołowe, słupkowe. Złożone wykresy kolumnowe i słupkowe, stosowanie linii serii. Złożone wykresy kołowe. Graficzne metody eksponowania informacji na wykresie (prawidłowa kolorystyka, zasady konstrukcji obiektów graficznych, rysunki i zdjęcia). Prawidłowe stosowanie skali osi wykresu, skale nieliniowe.

Złożone typy wykresów

Zastosowanie wykresu radarowego do porównywania danych. Wykres punktowy i jego użycie do analizy wpływu jednych wartości na inne. Użycie wykresu bąbelkowego do badania wpływu dwóch zmiennych niezależnych na jedną zmienną zależną. Wykresy typu waterfall - pokazywanie udziału wpływu różnych czynników na wynik ostateczny. Dynamiczna średnia na wykresie. Wykres Gantta. Nakładanie na siebie różnych wykresów. Nakładanie wykresów kolumnowych - uzyskiwanie zmiennego tła w zależności od danych. Wykresy statystyczne, wykresy obrazujące postęp: wykres "termometr? i "licznik".

Zaawansowane techniki wykresów

Tworzenie wykresów opartych na dynamiczne obszary, automatyczne dostosowanie się wykresu do wpisanych danych. Wykorzystanie pasków przewijania i pokręteł w wykresach ? sterowanie wykresami za pomocą formantów. Dynamiczne pola tekstowe (np. tytuły). Analiza tendencji za pomocą linii trendu. Wykorzystanie słupków błędów do kodowania różnych wartości. Kopiowanie wykresu do innych aplikacji (PowerPoint). Odłączanie danych od wykresu. Kopiowanie formatów pomiędzy wykresami, szablony wykresów.

Użycie makr do formatowania

Nagrywanie oraz edycja makr służących do aktualizacji formatów wykresów (np. automatyczna zmiana kolorów serii danych w zależności od ich wartości). Typowe polecenia w makrach służące do formatowania danych tabelarycznych oraz wykresów (Range, Chart, DataSeries). Nagrywanie oraz edycja makr służących do automatycznego eksportu danych (tabel i wykresów) do programu PowerPoint. Uruchamianie makr za pomocą przycisków lub zdarzeń.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel Wizualizacja Danych

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl