Logo szkoleń Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Microsoft Project

Szkolenie Microsoft Project

Szkolenie przekazujące komplet wiedzy na temat praktycznego wykorzystania programu Microsoft Project do celów planowania projektu: tworzenie harmonogramów, przypisywanie zasobów, konstrukcja budżetu, a także do celów monitorowania postępu projektu oraz raportowania. Szkolenie praktyczne, prowadzone przez profesjonalnych menedżerów projektu.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Microsoft Project

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
2 Grudnia - 4 Grudnia 2024 On-line 890 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Podstawy nawigacji

Elementy programu Project: widoki (wykres Gantta, diagram sieciowy, kalendarz, arkusz zasobów, oś czasu), tabele, formularze, karty oraz polecenia. Okno informacji o zadaniu oraz projekcie. Skróty klawiszowe. Sortowanie oraz wyszukiwanie zadań oraz zasobów w projekcie. Grupowanie oraz wyróżnianie zadań według różnych kryteriów. Filtrowanie zadań spełniających określone kryteria. Oś czasu - prezentowanie zbiorczej informacji o projekcie, dodawanie zadań do osi czasu, formatowanie osi czasu. Formatowanie tekstów w tabelach, konstrukcja własnych tabel zawierających wybrane informacje o zadaniach. Jakie elementy programu Microsoft Projekt są niezbędne w praktyce zarządzania projektem.

Budowanie harmonogramu

Informacje o projekcie - wprowadzanie daty rozpoczęcia (zakończenia) projektu, oraz sposobu planowania czasowego projektu (od daty początkowej lub końcowej). Budowanie prawidłowej hierarchii zadań (konspekt), kiedy zakończyć podział zadań na podzadania. Wyświetlanie numerów SPP i zadań sumarycznych. Określenie daty rozpoczęcia lub zakończenia zadania, stosowanie relacji do rozmieszczania zadań w projekcie. Zadania planowane ręcznie i automatycznie. Wprowadzanie informacji o zadaniach projektu: nazwa, czas trwania, ograniczenia czasowe, termin ostateczny. Jednostki czasu zadania (dni, tygodnie, miesiące, czas ciągły i roboczy). Ustawianie relacji pomiędzy zadaniami - typy relacji, do jakich sytuacji stosować różne typy relacji. Wyświetlanie ścieżki krytycznej , obserwacja zapasów czasu, skracanie ścieżki krytycznej. Specjalne rodzaje zadań - punkty kontrolne, podsumowania, zadania cykliczne. Podział zadań.

Kalendarze

Typy kalendarzy w programie Microsoft Project: kalendarz projektu, kalendarze zadań, kalendarze zasobów, jak program wzajemnie koordynuje kalendarze. Wprowadzanie dni wolnych (np. święta ustawowe) oraz dni roboczych (np. soboty pracujące), wprowadzanie powtarzalnych dni wolnych. Ustalanie ilości pracujących dni w miesiącu oraz tygodniu, ustawianie domyślnych godzin pracy. Kopiowanie kalendarzy pomiędzy projektami za pomocą Organizatora. Przypisywanie kalendarza do zadania (zadań), użycie kalendarza zasobu do definiowania dostępności zasobu. Definiowanie pierwszeństwa kalendarza projektu nad kalendarzem zasobu.

Zasoby

Typy zasobów: praca, materiał oraz koszt, do jakich zasobów je stosować. Wpisywanie zasobów do arkusza zasobów, informacje o zasobie: stawki, typ, grupa, kod, email, tabele dostępności, tabele stawek. Definiowanie kalendarzy zasobów. Przypisywanie zasobów do zadań (pełna dostępność, dostępność procentowa), przypisywanie dostępności na poziomie roboczogodzin, dokładne definiowanie pracochłonności (np. dzienne). Typ zadania (praca stała, stała liczba jednostek, stały czas trwania) w kontekście zasobów. Wprowadzanie kosztów zasobów (jednostkowych, przy przydziałach). Wykrywanie nadmiernej alokacji zasobów (tabele, wykresy alokacji), usuwanie konfliktów przydziału zasobów. Wykorzystanie widoków Terminarz zespołu, Wykres zasobów oraz Obciążenie zadaniami.

Prezentacja projektu

Formatowanie wykresu Gantta, style pasków, definiowanie informacji tekstowych pojawiających się obok belek. Formatowanie skali czasu. Raporty - drukowanie informacji o projekcie: informacje zbiorcze (dashboard), informacje o statusie realizacji zadań, informacje o wykorzystaniu zasobów, informacje kosztowe. Formatowanie wykresu Gantta i kalendarzy do celów wydruku lub tworzenia PDF-ów. Modyfikacje raportów (wprowadzanie innej skali czasu, prezentacja innych danych), modyfikacje graficzne raportów. Raporty graficzne ? użycie programu Microsoft Excel (wykres) oraz Microsoft Visio (diagramy).

Monitorowanie postępu projektu

Zapisywanie planu bazowego projektu oraz planów pośrednich jako narzędzie monitorowania postępu. Wpisywanie rzeczywistych informacji z przebiegu projektu (procent ukończenia zadania, koszty rzeczywiste, rzeczywiste daty zakończenia). Odczytywanie odchyleń od planu bazowego (data zakończenia projektu, budżet, wykorzystanie zasobów). Graficzna analiza postępu projektu (data stanu, linie postępu, wykres Gantta - śledzenie), tekstowa analiza postępu projektu (tabela Śledzenie oraz Odchylenie). Przesuwanie pracy niewykonanej, automatyczna aktualizacja postępu projektu do daty stanu. Użycie opcji Informacje do odczytu informacji o całym projekcie.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Microsoft Project

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl