Logo szkoleń Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Microsoft Project Zaawansowany

Szkolenie Microsoft Project Zaawansowany

W trakcie szkolenia uczymy budowy złożonych harmonogramów i budżetów, przydzielania i bilansowania dużych ilości zasobów. Pokazujemy praktyczne wykorzystanie wartości wypracowanej oraz możliwości dostosowywania programu do własnych potrzeb (pola niestandardowe, formuły).

Zakres szkolenia

Program szkolenia Microsoft Project Zaawansowany

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
27 Listopada - 29 Listopada 2024 On-line 990 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Złożone harmonogramy

Prawidłowe stosowanie metody Struktura Podziału Prac (SPP, WBS) do dekompozycji projektu na zadania, reguły dekompozycji. Kalendarze w projekcie (kalendarz projektu, kalendarze zadań, kalendarze zasobów) i ich wzajemna koordynacja. Zaawansowana analiza ścieżki krytycznej, techniki skracania czasu projektu. Interpretacja całkowitego oraz swobodnego zapasu czasu. Planowanie krótkich projektów (planowanie z dokładnością godzinową) oraz długich (wieloletnich) projektów. Ustalanie godzin pracy w opcjach oraz kalendarzy, unikanie kłopotów związanych z różnicami czasu pomiędzy kalendarzami.

Zasoby projektu

Równanie pracy - praktyczne wykorzystanie oraz pułapki. Kiedy wykorzystywać zadania inne niż o stałym czasie trwania. Złożone przydzielanie zasobów, stosowanie krzywych rozkładu pracy. Przydziały zasobów o oparciu o roboczogodziny, dokładne planowanie zasobów (z dokładnością do godzin w trakcie dnia). Likwidacja konfliktów związanych z alokacją zasobów, zrozumienie sposobu działania oraz użycie mechanizmu bilansowania zasobów z użyciem priorytetów. Automatyczne i "ręczne" bilansowanie zasobów. Wykorzystanie tych samych zasobów w wielu projektach (pula zasobów) - prawidłowa konstrukcja pliku będącego pulą zasobów, unikanie konfliktów przy pracy wielodostępnej. Wykorzystanie puli zasobów z programu Microsoft Project Server, koordynacja zasobów na poziomie firmy.

Zaawansowane budżetowanie

Sposoby podejścia do konstrukcji budżetu projektu, jakie wydatki można budżetować w programie Microsoft Project a jakie w arkuszu Microsoft Excel. Koszt pracy zasobów (zasoby typu praca, materiał, sprzęt), koszty jednostkowe (np. godzinowe), koszt pojedynczego wykorzystania, koszty pracy w nadgodzinach. Definiowanie różnych tabel stawek kosztowych dla zasobów, określanie modelu rozkładu kosztów w czasie. Wprowadzanie kosztów rzeczywistych w trakcie trwania projektu. Podstawowe zasady konstrukcji prawidłowego budżetu projektu, podział kosztów na zadania, budżetowanie pracy własnego personelu stawkami umownymi. Dynamiczne łączenie arkuszy Microsoft Excel z harmonogramem Microsoft Project, kopiowanie danych pomiędzy programami.

Monitorowanie, wartość wypracowana

Praktyczne użycie jednego oraz wielu planów bazowych oraz pośrednich. Wizualizacja kilku planów bazowych na jednym wykresie Gantta. Zmiana planów bazowych dla wybranych zadań. Przenoszenie pracy niewykonanej od daty stanu. Wpisywanie rzeczywistych informacji z przebiegu projektu - koszty rzeczywiste, status ukończenia zadań, daty rzeczywistego rozpoczęcia oraz zakończenia zadań. Analiza wartości wypracowanej (ang. earned value) - "pieniężna" metoda mierzenia postępu projektu. Wyświetlanie oraz interpretacja wskaźników wartości wypracowanej: SV, CV, SPI, CPI, wskaźnik prognozy EAC. Prawidłowe stosowanie krzywej wydatków. Ustawienie odpowiednich opcji programu Project, tak aby obliczenia wartości wypracowanej były rzetelne. Polecenie Porównaj projekty i jego zastosowanie do zarządzania zmianami w projekcie.

Pola niestandardowe i formuły

Wykorzystanie pól niestandardowych typu koszt, tekst, data, flaga, czas trwania do przechowywania własnych informacji o zadaniach, zasobach i przydziałach. Użycie tabel odnośników do prostego wypełniania informacji w polach niestandardowych. Budowa formuł w polach obliczeniowych - funkcje logiczne, matematyczne oraz tekstowe. Używanie symboli graficznych do prezentacji informacji w polach niestandardowych. Zaawansowane techniki formatowania widoku Gantta tak, aby dostarczał właściwej informacji o projekcie (prezentacja danych tekstowych, graficzne możliwości wizualizacji złożonych informacji o zadaniu). Raporty niestandardowe - możliwości modyfikowania raportów. Makra w programie Project - pętle automatyzujące wykonywanie obliczeń niedostępnych w programie (np. wpisywanie informacji do pól niestandardowych, zmiana informacji o zadaniach, zasobach i przydziałach).

Koordynacja wielu projektów

Wstawianie plików harmonogramów jako zadań do projektów na wyższym poziomie hierarchii, scenariusze pracy wielodostępnej. Tworzenie "projektów zbiorczych" zawierających dane z projektów cząstkowych. Program Microsoft Project Server ? narzędzie do grupowania danych z wielu projektów, definiowanie niestandardowych pól przedsiębiorstwa, globalnej puli zasobów oraz globalnych kalendarzy. Wpisywanie danych o postępie projektu bezpośrednio do programu Microsoft Project Server (statusy zadań oraz tzw. Timesheets). Raportowanie zbiorcze z wielu projektów (postęp, wykorzystanie zasobów, wykonanie budżetu). Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence (np. PowerPivot) do celów raportowania.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Microsoft Project Zaawansowany

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl