Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Podstawy Excela

Szkolenie Podstawy Excela

Na tym szkoleniu przekazujemy podstawowe możliwości obliczeniowe oraz prezentacyjne arkusza kalkulacyjnego. Naszym celem jest pokazanie Wam, jak szybko wykorzystać program Microsoft Excel do poprawy efektywność Waszej pracy. Podczas szkolenia uczymy jak przygotowywać profesjonalne zestawienia tabelaryczne, jak tworzyć wykresy oraz jak rozwiązywać problemy obliczeniowe.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Podstawy Excela

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
30 Września - 2 Października 2024 On-line 890 zł Zapisz się
9 Grudnia - 11 Grudnia 2024 On-line 890 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Podstawy pracy z programem

Poprawne wpisywanie tekstów, liczb, daty i czasu, praca z paskiem formuły. Swobodne poruszanie się po arkuszach - klawisze nawigacyjne obszarów, przydatne skróty. Kopiowanie i wklejanie danych na arkuszu, kopiowanie formatów. Dodawanie i usuwanie arkuszy, skróty klawiszowe przydatne przy nawigacji po arkuszu. Zapisywanie pliku, różne formaty plików Excela.

Formatowanie tabel

Szybkie formatowanie tabel, użycie stylów, kopiowanie formatów. Formatowanie liczb oraz wartości walutowych, zmiana liczb miejsc po przecinku, formatowanie dat. Formatowanie wyrównania - ustawienie zawartości komórki, zawijanie tekstów w komórkach, scalenie i dopasowywanie do rozmiaru komórki, kierunek napisu. Formatowanie obramowania, formatowanie wypełnienia komórek, formatowanie czcionki: styl, wielkość, wytłuszczenie, kolory.

Tworzenie wykresów

Podstawowe typy wykresów: kolumnowy, liniowy, kołowy oraz ich użycie do określonych typów danych. Określanie zakresu danych źródłowych, dodanie serii danych do gotowego wykresu. Opcje wykresu - dodawanie tytułów, legendy, linii siatki, etykiet,ustawienia legendy i osi. Formatowanie elementów wykresu - rozpoznawanie i zaznaczanie wybranych elementów wykresu, karta formatowania wykresu. Zaawansowane opcje formatowania, stosowanie grafiki na wykresie.

Obliczenia

Budowa formuł w komórce, podstawowe zasady tworzenia formuł. Wstawianie funkcji do formuł za pomocą polecenia Wstaw funkcję. Podstawy pracy z funkcjami: wybrane funkcje podstawowe, zagnieżdżanie funkcji, argumenty i separatory argumentów, grupy funkcji. Użycie Autosumy do prostego wprowadzania sumy oraz innych funkcji (np. średniej). Adresy stałe, zmienne i mieszane (blokowanie adresów za pomocą symbolu $). Podstawowe funkcje: SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI, ZAOKR, DZIŚ, LUB, ORAZ. Stosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nazywanie komórek i obszarów. Stosowanie nazw komórek w obliczeniach.

Podstawy baz danych i tabel przestawnych

Sortowanie danych w tabelach za pomocą przycisków sortowania i polecenia Sortuj. Włączanie i wyłączanie filtrowania w tabeli, jakie tabele można filtrować. Wybór danych z tabel za pomocą filtra ? podstawowe warunki wyboru według liczb, dat oraz tekstów. Analizowanie danych zawartych w tabelach za pomocą tabel przestawnych, proste tworzenie tabel przestawnych. Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej, grupowanie danych w tabeli przestawnej.

Inne funkcje

Ustawienia wydruku, praca z podglądem wydruku - dopasowywanie ustawień na podstawie podglądu, zabezpieczanie arkusza przed zmianami. Formatowanie warunkowe (zależne od wartości zawartej w komórce). Tworzenie struktury arkusza - grupowanie wierszy i kolumn, ukrywanie arkuszy. Budowa formuł odnoszących się do innych plików i arkuszy.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Podstawy Excela

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl