Logo szkoleń Microsoft Office Microsoft Office Word w Firmie

Szkolenie Word w Firmie

Intensywne szkolenie poświęcone praktycznym zagadnieniom tworzenia profesjonalnych dokumentów tekstowych w praktyce korporacyjnej. Omawiamy następujące tematy: profesjonalne formatowanie dokumentów (teksty oraz grafika), poprawna praca z dużymi dokumentami, stosowanie i formatowanie tabel, szablony, style oraz recenzje.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Word w Firmie

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
23 Października - 25 Października 2024 On-line 890 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Podstawowe reguły pracy

Organizacja informacji w dokumencie. Kolejność czynności w edytorze. Zasady tworzenia akapitów i stosowania typów czcionek, reguły interpunkcyjne. Praca z sekcjami, w tym: tworzenie zmiennych nagłówków i stopek. Klawisze edycyjne i nawigacyjne, metody zaznaczania wybranych elementów dokumentu, zaznaczanie wielu fragmentów jednocześnie. Znaki specjalne, praca z tabulatorami.

Formatowanie dokumentu

Przygotowanie formatu dokumentu, rozmiaru i położenia strony, definicja marginesów. Tworzenie list punktowych oraz numerowania informacji - listy jedno i wielopoziomowe. Numerowanie ciągłe i niezależne. Tworzenie dokumentów w systemie gazetowym (wielokolumnowym). Sterowanie podziałem tekstu. Formatowanie tekstu zaznaczonego - nadawanie atrybutów czcionek, przygotowanie tytułów i fragmentów wyróżnionych, wstawianie indeksów, malarz formatów, animacja tekstu. Formatowanie akapitu. Tworzenie stylów akapitów i znaków - korzystanie ze stylów w celu zapewnienia spójności wyglądu dokumentów i łatwości formatowania oraz poprawiania całości. Numerowanie stron ? jak przygotować numerację taką jak w książce?

Automatyzacja pracy

Stosowanie automatycznej korekty. Praca w trybie recenzji oraz porównywanie i scalanie dwóch wersji dokumentu. Tworzenie i aktualizowanie pól ? data bieżąca, liczba stron itp. Przenoszenie informacji pomiędzy dokumentami. Tworzenie i stosowanie autotekstów. Tworzenie i stosowanie szablonów dokumentów.

Dokumenty wielostronnicowe

Praca w trybie planu dokumentu i konspektu. Zasady tworzenia spisów treści i indeksów haseł. Jak stworzyć spis ilustracji użytych w dokumencie? Praca z użyciem hiperłączy i zakładek. Masowe tworzenie listów, katalogu, wizytówki i etykiet na produkty przy użyciu korespondencji seryjnej. Dokumenty główne i podrzędne.

Elementy graficzne

Organizacja informacji obrazkowej - dobór grafiki do dokumentu. Wstawianie obrazków z plików oraz galerii. Zarządzanie obrazkami w dokumencie - ustawienia, zachowanie względem tekstu ? w tym kotwiczenie ilustracji w tekście, formatowanie obrazków. Wstawianie obiektów zewnętrznych ? na przykładzie wykresów Microsoft Excel. Tworzenie obiektów rysunkowych i diagramów za pomocą narzędzi paska. Użycie i zastosowanie pól formularzy ? pola wyboru, listy rozwijalne itp. Stosowanie inicjałów, motywu i znaku wodnego.

Tabele i wykresy

Tworzenie i formatowanie tabel - ukrywanie i wyświetlanie siatki, style linii, kontynuowanie tabeli na następnej stronie, zmiana wysokości wiersza i szerokości kolumny. Formatowanie tekstu w tabeli - wyrównywanie tekstu w komórkach, stosowanie tabulatorów, kierunek tekstu, powtarzanie nagłówków, definiowanie marginesów wewnętrznych itp. Dzielenie i scalanie komórek tabeli. Sortowanie tekstu w tabelach, stosowanie formuł w komórkach tabeli. Konwertowanie tekstu na tabelę oraz tabeli na tekst. Tworzenie i formatowanie wykresów.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Word w Firmie

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl