Szkolenia Microsoft Excel

Szkolenia Microsoft Excel

Microsoft Excel

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest najważniejszym programem używanym w biznesie, o ogromnych możliwościach. Jego możliwości sięgają od podstawowych kalkulacji wykonywanych za pomocą formuł oraz prezentacji danych na wykresach aż do bardzo złożonych analiz oraz użycia języka programowania Visual Basic.

Nasze szkolenia Microsoft Excel obejmują cały zakres użycia tego oprogramowania - są to zarówno szkolenia "przeglądowe" których zadaniem jest pokazanie kompletu możliwości programu oraz wyrównanie luk (na przykład szkolenie Excel w Firmie), a także szkolenia "specjalistyczne", skoncentrowane na określonym wycisku możliwości programu (na przykład szkolenie Excel Analiza Danych).

Szkolenie Excel w Firmie

Excel w Firmie

Unikalne, intensywne szkolenie na "dobrym" poziomie średniozaawansowanym uczące jak wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego dla celów finansów, analiz, zarządzania firmą. Nauczysz się między innymi: używania złożonych baz danych, tabel przestawnych, stosowania różnorodnych funkcji arkuszowych, konsolidacji danych, importu i udostępniania danych, użycia Solvera, formatowania warunkowego i wykresów.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Excel w Firmie Zaawansowany

Excel w Firmie Zaawansowany

Zaawansowane zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych, użycie nazw w formułach (łącznie z nazwami dynamicznymi) a także podstawy nagrywania oraz edycji makr i użycia formantów (przyciski polecenia, listy rozwijalne, przyciski opcji). Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z trickami w zakresie tabel przestawnych, Solvera oraz użyciem funkcji wbudowanych na wysokim poziomie.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Excel Wizualizacja Danych

Excel Wizualizacja Danych

Prawidłowa wizualizacja danych jest równie ważna jak ich wartości. Szkolenie skupia się na kwestiach prawidłowej prezentacji danych biznesowych w postaci tabelarycznej, tabel przestawnych oraz wykresów. Poruszane są zarówno kwestie reguł poprawnego prezentowania danych (czytelność, formaty, kolory) jak też kreatywne użycie tabel przestawnych do prezentacji.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Excel Analiza Danych

Excel Analiza Danych

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco tabele przestawne, wszystkie ich opcje i tricki. Szczegółowo omawiamy użycie modelu danych programu Power Pivot. Pokazujemy jak wykorzystać funkcje DAX do wykonywania każdego rodzaju obliczeń i zestawień, niedostępnych do tej pory w "tradycyjnych" tabelach przestawnych. Pokazujemy jak tworzyć interaktywne panele menedżerskie za pomocą programu Power View, a także geograficznie wizualizować dane za pomocą programu Power Map.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Excel Visual Basic Podstawy

Excel Visual Basic Podstawy

Na szkoleniu dowiesz się jak nagrywać i edytować makra, jak wzbogacać arkusze o aktywne elementy takie jak: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, formularze użytkownika. Szkolenie wprowadza od podstaw język Visual Basic zawarty w Microsoft Excel, obiekty arkuszowe, uczy budowania rozwiązań w tym języku, obejmujących typowe operacje na danych biznesowych.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Excel Visual Basic Zaawansowany

Excel Visual Basic Zaawansowany

Szkolenie dla doświadczonych użytkowników VBA, wprowadzające takie tematy jak: dostęp w kodzie do innych aplikacji (Outlook, Word), baz danych (ADO), funkcji API oraz budowa rozwiązań opartych o moduły klas. Dodatkowo uczymy tworzenia złożonych formularzy.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Podstawy Excela

Podstawy Excela

Na tym szkoleniu przekazujemy podstawowe możliwości obliczeniowe oraz prezentacyjne arkusza kalkulacyjnego. Naszym celem jest pokazanie Wam, jak szybko wykorzystać program Microsoft Excel do poprawy efektywność Waszej pracy. Podczas szkolenia uczymy jak przygotowywać profesjonalne zestawienia tabelaryczne, jak tworzyć wykresy oraz jak rozwiązywać problemy obliczeniowe.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Excel Visual Basic Średniozaawansowany

Excel Visual Basic Średniozaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią już nagrywać makra, znają początki języka Visual Basic. W trakcie szkolenia "porządnie" uczymy całości języka Visual Basic, tworzenia złożonych procedur konwertujących dane, konstrukcji formularzy użytkownika oraz własnych funkcji arkuszowych.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Excel Power Query

Excel Power Query

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco program PowerQuery, stanowiący standardowy dodatek do Microsoft Excel od wersji 2013. Pokazujemy, jak wykorzystać PowerQuery do zaawansowanej obróbki danych: pobieranie danych z zewnętrznych źródeł, "czyszczenie danych", złożone konwersje, automatyzacja operacji na danych.

Poznaj szczegóły

Warto dodać, że nasze szkolenia z programu Excel obejmują także budowanie złożonych rozwiązań (aplikacji) za pomocą języka Visual Basic (makr) - w ramach tej tematyki dysponujemy aż 3 poziomami, pokrywającymi praktycznie cały możliwy zakres : od prostych makr aż do złożonych aplikacji.

Na szkoleniach Microsoft Excel (tak jak na pozostałych szkoleniach naszej firmy), uczestnicy uczą się rozwiązując razem z trenerem typowe problemy, występujące w firmach, wiele z tych scenariuszy może być bezpośrednio użyta do własnych zastosowań. Programy naszych szkoleń z Excela budowane są przez praktyków, zawierają wiele cennych porad oraz wskazówek.

Szkolenia zamknięte

Oferujemy także szkolenie w formule zamkniętej, organizowane w lokalizacji OPENMIND lub siedzibie Zamawiającego. Cena ustalana jest indywidualnie, program szkolenia dobierany jest dla każdej grupy oddzielnie, firma OPENMIND może także zapewnić notebooki dla uczestników szkolenia.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl